Kontakt

Automaty szwalnicze

95 – 030 Gadka Stara k./ Łodzi
ul. Czartoryskiego 16

tel. (42) 203-25-37
fax. (42) 299 61 51